REALIZĒTS PROJEKTS “UZDROŠINIES, IESAISTIES”

Sekmīgi realizēts AIF finansiāli atbalstīts kapacitātes projekts ”Uzdrošinies, iesaisties”

2021. gada jūnijā biedrība “Kuldīgas Senioru skola” ieguva Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējumu savas organizācijas kapacitātes stiprināšanai. Mērķis bija stiprināt organizācijas ilgtspēju un kapacitāti, dažādojot finanšu avotus , uzlabojot biedrības vadības kompetences, izveidojot mūsdienīgu mājas lapu www.kuldigassenioruskola.lv saziņas un informācijas nodrošināšanai un apritei.

1. Biedrībai 2021. gadā apritēja 2 gadi . Secinājām, ka biedrības turpmākajai attīstībai, kapacitātes veicināšanai nepieciešams nodrošināt, dažādot  stabilus ienākumu avotus, mazinot atkarību no projektu finansējuma. Nepieciešama jaunu prasmju un zināšanu apguve biedrības biedriem, aktīvistiem un brīvprātīgajiem darbā ar senioriem. Nepieciešama papildus informācijas kanālu ieviešana un aprites nodrošināšana. Šīs darbības veicina biedrības ilgtspēju un lietderību.                                                                                                                                Piedaloties mācībās ( 33 seniori) senioru secinājumi – iemesli, kāpēc man bija vērts piedalīties mācībās :

 • Finanšu pārvaldība- uzzināju kā  veiksmīgi plānot    biedrības finanses, iegūt līdzekļus projektiem un darbībai, veikt budžeta plānošanu.
 • Ieguvu prasmes resursu optimizēšanai un labākai to izmantošana, pratīšu  identificēt resursu vajadzības, veikt izvērtējumu, kā efektīvāk izmantot resursus.
 • Ieguvu zināšanas, kas ietver sadarbību un komunikāciju ar citiem biedrības locekļiem un interesentiem. Apguvu prasmes veiksmīgai komunikācijai,  kas veicinās labu sadarbību un attiecības iekšēji un ārēji. Ceru, ka spēšu  īstenot savus mērķus un veikt darbības efektīvi.
 • Kas ir un kā veikt administratīvās funkcijas, piemēram, dokumentu sagatavošanu, datu apstrādi, sarakstes uzturēšanu un iekšējās sistēmas organizēšanu (administratīvā kapacitāte)
 •  Kā veidot efektīvas komunikācijas kanālus un attiecības ar tās locekļiem, partneriem, interesentiem un sabiedrību kopumā (komunikācijas un sadarbības kapacitāte). Veidi kā nodot  informāciju, dalīties idejās, veidot sadarbības tīklus.
 •  Domāju, ka spēšu  plānot, organizēt un vadīt savas darbības efektīvi ,veidot darba grupas, sadalīt atbildības, veikt novērtējumus.
 • Kā atrast  kompetentus un motivētus cilvēkus darbības veikšanai, veidot motivācijas un atbalsta sistēmas, kā arī veicināt sadarbību un komandas darbu.
 • Prast  izmantot tehnoloģiju un informācijas sistēmas, kas atbilst  darbības vajadzībām. Tas ietver datu pārvaldību, informācijas apmaiņu, tiešsaistes komunikācijas rīkus utt. Esam ieguvuši LAD finansējumu projektam “Senioru digitālā mobilitāte”. Uzsāktas mācības.
 • Domāju, ka  spēšu komunicēt ar savu mērķauditoriju, veidot labas attiecības un veicināt savas darbības redzamību un ietekmi sabiedrībā.
 • Pratīšu veidot sabiedrisko attiecību materiālus, piemēram, preses relīzes,  informatīvus materiālus . Šie materiāli palīdzēs nodrošināt labu informācijas plūsmu un izplatīšanu. Jaunu biedru iesaistīšanā organizācijā.
 • Attiecības ar medijiem. Veiksmīgu preses relīžu izstrāde un izplatīšana, regulāru kontaktu uzturēšanu ar laikrakstu “Kurzemnieks”, informatīvo laikrakstu “Kuldīgas vēstis”.

Mācības bija nepieciešamas komandas kompetences paaugstināšanai. Lai veiksmīgi organizētu darbu – dažāda veida aktivitātes, apmierinātu dažādu interešu grupu vajadzības. Biedrība pratusi sekmīgi piesaistīt ziedotāju līdzekļus aktivitāšu veikšanai. Beidzot aktīvās darba gaitas biedrībā iesaistās  jauni biedri.

2. Lai aktuāla informācija sasniegtu ikvienu pensionēto sabiedrības locekli,  lai seniori saņemtu regulāru informāciju, iepazītu senioru skolas darbības un virzienus, izveidota mūsdienīga biedrības mājas lapa  www.kuldigassenioruskola.lv un  Facebook konts.

Biedrības mājas lapas ieguvumi un priekšrocības. Šeit ir daži no tiem ko atzīst seniori:

 • Iegūstu detalizētu informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem un aktivitātēm: Tā  ietver veselības aprūpi, izglītības programmas, sporta pasākumus utt. Šī  informācija palīdz man uzzināt par iespējām, kas ir pieejamas manām interesēm un vajadzībām.
 • Regulāri lasu notikumu kalendāru, kas sniedz informāciju par plānotajiem pasākumiem un aktivitātēm –  lekcijām, semināriem, izbraukumiem, koncertiem, mācībām un citām sociālām un kultūras aktivitātēm, kuros ir iespēja piedalīties. Kalendārs palīdz man plānot savu laiku un piedalīties interesantos pasākumos.
 • Gribētu, lai būtu mājas lapā resursi un   noderīga informācija  par veselību, labklājību un citiem man svarīgiem jautājumiem. Tas var ietvert padomus par veselīgu dzīvesveidu, uzturu, medikamentu lietošanu, fiziskām aktivitātēm un citiem veselības aprūpes aspektiem. Tas varētu man palīdzēt  uzlabot un uzturēt labu veselību un labklājību.
 • Biedrības mājas lapa  piedāvā  saziņas kanālus,  e-pasta adresi, telefona numuru , kas ļauj man viegli sazināties ar biedrību un uzdot jautājumus vai iegūt papildinformāciju. Tas veicina atvērtu un efektīvu komunikāciju starp  senioriem.
 •  Facebook ļauj man ātri sazināties, draugiem un radiniekiem, kas man ir svarīgs sociālās saziņas aspekts. Dalos  ar dzīves notikumiem, bildēm, video un ziņām un uzzinu par citiem svarīgiem notikumiem.
 • Facebook nodrošina man  iespēju iegūt jaunas idejas, iedvesmu un sajusties saistītam ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem.
 • Tas nodrošina man iespēju iegūt jaunus draugus, un dalīties ar kopīgām interesēm.
 • Facebook piedāvā man daudz ziņu portālu, žurnālu un organizāciju lapu, kas sniedz aktuālas ziņas un informāciju par dažādiem tematiem. Varu izvēlēties un sekot sev interesējošajiem avotiem, būt  informētam par pasaules notikumiem, veselību, kultūru, sportu un citām jomām.

Palielināta informācijas aprites kapacitāte. Regulāri  mājas lapā tiek ievietota publikācija  par aktuālām tēmām. Mājas lapu regulāri sāk apmeklēt arvien vairāk seniori un ne tikai, bet arī citi iedzīvotāji, kuru intereses saistītas ar senioru dzīvi. Biedrībā palielinās aktīvo dalībnieku skaits.  

Viena no vienkāršākajām iespējām, kā biedrībai vairot savu atpazīstamību, reklamēt savu darbību un paplašināt dalībnieku loku, ir sociālie mediji. Sociālie tīkli mūsdienās kļuvuši par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu lielākajai daļai sociāli un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju. Tie ļauj ikdienā veidot veiksmīgu biedrības tēlu un ciešākas attiecības ar esošajiem un potenciālajiem dalībniekiem, stāstot tiem par saviem pakalpojumiem. Sociālie tīkli sniedz virkni priekšrocību: ātras, jaunas informācijas aprite, uzturēt tūlītēju atgriezenisko saiti, operatīvi nodot aktuālas ziņas, nekavējoties risināt problēmas. Izmantojot soc. vietnes, tiek izstrādāti pamanāmi vizuāli materiāli, kas uzrunā ieinteresētu mērķauditoriju. Saziņa soc. tīklos ļauj mazināt sociālo atstumtību senioru vidū, notiek socializācija , uzlabo dzīves kvalitāti pēc iespējas plašākam vecākā gada gājuma cilvēku lokam ( arī tiem, kuri dažādu slimību dēļ nespēj iziet no mājām).

Priekšrocība ātras , jaunas informācijas saņemšanai. Palielinās mērķauditorija ( senioru skaits), kuri saņem informāciju par biedrības darbību. Iesaistās jauni biedri senioru skolas darbībā, mainās viņu attieksme pret savu dzīves veidu, veselību. Arvien vairāk senioru dod priekšroku mobilajām viedierīcēm. Vairāku mēnešu garumā senioriem ir iespēja mācīties, apgūt – “Viedtālruņu iespējas un lietošana”

Vismaz par 10 procentpunktiem ir palielinājies ar projektiem nesaistītu ieņēmumu      ( ziedotāji) īpatsvars.

Prieks par uzlabojumiem biedrības darbībā. Ar savu pieredzi dalāmies ar kolēģiem citos novados un pilsētās.                                                                                                                       

Ruta Orlova

Kuldīgas Senioru skola

Pievienotajos attēlos redzama mājas lapas apmeklējumu statistika.