Kategorijas
Aktualitātes

1. PRĀTA SPĒLES

30 dalībnieki, 6 komandas un viņu atbalstītāji

“Bites ziedos medu salasa, tā no grāmatām nāk gudrība” – rakstīja vecais Stenders. Savu gudrību Kuldīgas Senioru skolas “studenti” varēja likt lietā erudītu konkursā 16.aprīlī.

Pasākumu organizēja Kuldīgas Kultūras centrs un to atraktīvi (kā parasti) vadīja Andris Grīnvalds. Viņam asistēja Krista Jansone.

Dalībnieki demonstrēja savas prāta spējas 10 tēmās – sports, mūzika, Latvija, protams, ka auto, un vēl citas. Visintriģējošākā likās tēma “kas tas i?”, kurā nācās atpazīt dažādas skaņas. Visi pazina motorzāģi, bet
nezināja vaļa dziesmu. Visas komandas izcīnīja iespaidīgu punktu daudzumu, un kāds gan tur brīnums? Mēs taču gājām skolā, kad zinības vajadzēja iegaumēt, nevis jautāt mātei gūglei. Arī garā dzīves pieredze
daudz ko noguldījusi atmiņā.

Paldies organizatoriem par interesanti un lietderīgi pavadītu vakaru! Esam gatavi 2. prāta spēlēm!

Kategorijas
Aktualitātes

U3A aktualitātes

Decembrī @Vidusdaugavas NVO centrs noslēdza senioru piecu fokusgrupu diskusiju ciklu – to laikā projekta “Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs” (līguma Nr. 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/020) partneru @Baltā māja, @Ikšķiles Senioru skola, @ Latvijas Senioru Kopienu Apvienība, @Kuldīgas Senioru Skola un @Dienas centrs “Kopā būt” seniori Līvānos, Ikšķilē, Rīgā, Kuldīgā un Jēkabpilī diskutēja par viņiem svarīgiem jautājumiem un to – kā padarīt dzīvi vecumdienās kvalitatīvāku.

Līvānu fokusgrupa

Fokusgrupas tika organizētas pie katra no projekta partneriem, iesaistot seniorus un cilvēkus ar invaliditāti pieaugušā vecumā, lai ievērotu principu “mērķagrupai neko bez mērķagrupas”. Diskusiju laikā izskanēja gan jau dzirdētas frāzes, gan seniori pārsteidza ar izteiktajiem viedokļiem.

Rīgas fokusgrupa

Galvenie fokusgrupu secinājumi: seniori vēlas mācīties visas dzīves garumā, bet trūkst informācijas – kur to var darīt. Trūkst vispārējas informācijas par iespējām senioriem viņu saziņas kanālos jeb drukātajā presē, tai skaitā – par mācību iespējām. Vēlas mācīties digitālās prasmes, valodas, par veselību un uzturu, arī savas tiesības. Lielākā daļa uzskata, ka mācībām jābūt bez maksas vai ir gatavi maksāt simbolisku samaksu. Daudziem patīk nosaukums “Senioru skola”.

Biedrības “Baltā māja” fokusgrupa

Projekta ietvaros uzsākta senioru iespēju kartēšana, pamazām top stratēģija, kā arī notiek vairākas citas aktivitātes, kas turpināsies līdz pat 2025.gada septembra beigām.

Kā un kādu veidot Latvijas senioru mūžizglītības jeb Trešās paaudzes universitāšu modeli – joprojām ir nozīmīgs jautājums, jo sabiedrība ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā strauji noveco. Pieņemti vairāki svarīgi Eiropas līmeņa plānošanas dokumenti, kas katrai valstij uzliek par pienākumu šo problēmu risināt. Vairums jau ir sākuši rīkoties, piemēram, Polijā, Lietuvā, Portugālē, Igaunijā. Kādi būs mūsu risinājumi?

Projekta partneru sanāksme

Projekta vadošais iesniedzējs ir nevalstiskā organizācija “Vidusdaugavas NVO centrs”, projekta partneri ir biedrības “Latvijas senioru kopienu apvienība” (Rīga), “Kuldīgas Senioru skola”, “Ikšķiles senioru skola” un “Baltā māja” (Līvāni) – organizācijas, kuru darbība jau ilgstoši ir saistīta ar senioriem, viņu mūžizglītību un iespējami ilgu dzīves kvalitātes saglabāšanu. Projekta vadītāja Agita Pleiko, projekta vadošās ekspertes –@Iveta Cīrule , LU asociētā profesore, un @Tatjana Azamatova , Rīgas Stradiņa universitātes doktorante.

#SIF_sociālādrošība

Kategorijas
Aktualitātes

SEMINĀRS MEDIJPRATĪBĀ KULDĪGAS CENTRA VIDUSSKOLĀ

Vēl arvien daudzi cilvēki uzķeras uz dažādu krāpnieku darbībām interneta vidē un zaudē iespaidīgas naudas summa. Īpaši ātri iekrīt seniori. Lai no tā mēs tiktu pasargāti, Kuldīgas un tuvāko novadu seniori 27.novembrī pulcējās Centra vidusskolā uz sarunu, kuru vadīja Latvijas Senioru kopu apvienības valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja. Viņa atgādināja par populārākajiem krāpnieku paņēmieniem un kā tos atšifrēt. Seniori uzzināja, kā atpazīt viltus ziņas. Tālāk sekoja Centra vidusskolas renovēto telpu apskats paša direktora Krista Felš-Milberga pavadībā.

Kategorijas
Aktualitātes

KULDĪGAS SENIORU SKOLAI JAUNAS TELPAS

VENTSPILS IELĀ 16

Beidzot savās mājās – tā varētu teikt par 29.novembri. Šajā dienā Senioru skola devās apskatīt savas jaunās telpas kādreizējā Kuldīgas pamatskolā, kur tagad apmetīsies dažādās nevalstiskās organizācijas, biedrības un interešu grupas. Protams, telpas jāiekārto. Lai darbībām būtu vairāk līdzekļu, tika apspriests jautājums par biedru naudu. Dažiem bija iebildumi par informācijas pieejamību pasākumu sakarā. Varbūt šajā ziņā aktīvākam jābūt pašam, ja reiz gribi iespītīgi palikt pie sava podziņtelefona un bez sociālajiem tīkliem? Vēl tika pieminēta doma par pienākumu deleģēšanu, lai katram būtu sava atbildības sfēra, jo viens cilvēks taču nevar visu. Tagad senioriem būs vieta, kur to visu izlemt un darīt. Un par to prieks!

Kategorijas
Aktualitātes

Veidos Trešās paaudzes universitāšu tīklu Latvijā

Sabiedriskā labuma biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs” kopā ar četriem projekta partneriem no visas Latvijas ir uzsākusi sadarbību Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma atbalstītā projekta “Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs”, līguma Nr.6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/020, realizēšanai.

Projekta mērķis ir stiprināt senioru un cilvēku ar invaliditāti pusmūža vecumā, kā vienu no sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu un nozīmīgas sabiedrības daļas, interešu pārstāvniecību sociālās labklājības un drošības jomā pilsoniskajā dialogā ar publisko pārvaldi un lēmumu pieņēmējiem, izveidojot un attīstot Trešās paaudzes universitātes tīklu Latvijā.

Projekta vadošais iesniedzējs ir nevalstiskā organizācija “Vidusdaugavas NVO centrs”, projekta partneri ir biedrības “Latvijas senioru kopienu apvienība” (Rīga), “Kuldīgas Senioru skola”, “Ikšķiles senioru skola” un “Baltā māja” (Līvāni) – organizācijas, kuru darbība jau ilgstoši ir saistīta ar senioriem, viņu mūžizglītību un iespējami ilgu dzīves kvalitātes saglabāšanu.

Projekta laikā tiks realizētas septiņas aktivitātes, kas saistītas ar senioru viedokļu izzināšanu fokusgrupās, izglītošanos par Trešās paaudzes universitātēm jeb University third age (U3A) Latvijā un ārpus tās Lietuvā, Igaunijā, Portugālē un Polijā – vietās, kur šī kustība aizsākusies un šobrīd darbojas jau nacionālā līmenī. Projekta partneri un to piesaistītie seši jomas eksperti veiks sākotnējo izpēti un kartēšanu par esošo situāciju senioru mūžizglītībā Latvijā, izstrādās vadlīnijas un sniegs konsultatīvu atbalstu darbības uzsākšanai tām NVO vai senioru grupām, kas vēlēsies pievienoties U3A tīklam Latvijā. Informējošās kampaņas laikā tiks skaidrota U3A kustības jēga, darbības mērķi un iespējas iesaistīties. Plānotas vairākas diskusijas ar valsts lēmējvaras un izpildvaras pārstāvjiem, ieplānoti divi lielāki pasākumi NVO, kas strādā ar senioru mērķauditoriju – NVO  tīklošanās pasākums un U3A kustībā iesaistīto senioru festivāls. Partneri sadarbosies, lai izstrādātu Latvijai vispiemērotāko modeli U3A ieviešanai – ievērojot reālo situāciju un ņemot vērā jau paveikto Latvijā un citviet Eiropā.

Demogrāfijas jomas pētnieki jau ilgākā laika periodā ir brīdinājuši, ka, pagarinoties mūža ilgumam un pieaugot senioru īpatsvaram sabiedrībā, par vienu no lielākajiem izaicinājumiem Latvijā kļūs sabiedrības novecošanās – ilgstošs un neatgriezenisks process, ko nevar apturēt, bet var censties mazināt tā negatīvās sekas. Demogrāfiskās prognozes liecina, ka Latvijas sabiedrība vairs nekad nebūs tik jauna kā agrāk, un nākamajās desmitgadēs iedzīvotāju novecošanās paātrināsies, strauji pieaugot vecāku cilvēku īpatsvaram. Sociālās problēmas, kas rodas līdz ar sabiedrības novecošanos, ir jārisina jau laikus, ne tikai pārdalot finansējumu un nodrošinot medicīniskās un sociālās palīdzības pieejamību ilgtermiņā, bet svarīgi, lai seniori paši saskatītu aktīva dzīvesveida un iesaistīšanās sabiedriskajā dzīvē, savu interešu pārstāvībā priekšrocības –  iespēju tikties ar interesantiem cilvēkiem, ceļot, apgūt jaunās tehnoloģijas utt.

Projekts “Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs” tiks realizēts divu gadu periodā, tā visu piecu projekta realizētāju kopējais finansējums no ES Atveseļošanās fonda ir 429381.00 euro, jebkuras PVN izmaksas projektā ir neattiecināmās izmaksas, kas jāsedz tā realizētājiem.

Projekta ticis atbalstīts Sabiedrības integrācijas fonda konkursā “Sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu interešu pārstāvniecība sociālās drošības jomā” kā viens no sešiem visā Latvijā realizējamajiem projektiem. Investīcijas mērķis ir stiprināt sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu interešu pārstāvniecību sociālās drošības jomā pilsoniskajā dialogā ar publisko pārvaldi un lēmumu pieņēmējiem.

Vairāk info: https://www.vidusdaugavasnvo.lv/ un projekta partneru mājaslapās.

Agita Pleiko, projekta vadītāja

Vidusdaugavas NVO centrs

Izziņai:

2021. gada sākumā Latvijā dzīvoja 393,7 tūkst. senioru vecumā no 65 gadiem, un tas ir katrs piektais jeb 20,8 % no visiem iedzīvotājiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Pirms 30 gadiem, 1991.gadā, senioru īpatsvars bija gandrīz divreiz mazāks – 11,8 % (314,5 tūkst.). Šobrīd apmēram piektā daļa Latvijas iedzīvotāju ir vecumā, kuru pieņemts asociēt ar slimībām, ekonomisko atkarību un sociālo pasivitāti.

2021.gada sākumā Latvijā 46,2 % iedzīvotāju bija vīrieši un 53,8 % – sievietes. Starp senioriem šis dalījums ir krasi atšķirīgs – tikai trešdaļa no iedzīvotājiem šajā vecumā ir vīrieši (33,3 %), bet divas trešdaļas – sievietes (66,7 %).

Kategorijas
Aktualitātes

“Pats savam SAIMES GALDAM” Dobeles ķiršu dārzā

Programmas “Pats savam SAIMES GALDAM” informatīvi izglītojošs pasākums Dobelē

12. jūlijā, Latvijas Dārzkopības institūtā, Dobelē, notika programmas “Pats savam saimes galdam” dalībnieku lielākā sapulcēšanās kopš programmas dibināšanas 2017. gadā. Tajā organizāciju pārstāvji dalījās ar atziņām par šī gada izaicinājumiem un sasniegumiem, zinātnieku un selekcionāru vadībā smēlās zināšanās par dārzeņkopību un augļu koku audzēšanu.              Šogad Borisa un Ināras Teterevu fonda programmā “Pats savam SAIMES GALDAM” iesaistījās 30 Latvijas bezpeļņas organizācijas, aptverot 903 mājsaimniecības un tajās – teju 3`450 personas. Tiek īstenoti 9 projekti Kurzemē, 9 – Vidzemē, 5 – Zemgalē, 6 – Latgalē un 1 – Fonda “Ziedot.lv” projekts aptver visu Latviju. Kuldīgas novadā programmā iesaistījušās un saņēmušas fonda atbalstu 5 biedrības –  biedrība “Kuldīgas Senioru skola”, Kuldīgas pensionāru apvienība “Rumbiņa”, Kuldīgas invalīdu biedrība, ģimeņu biedrība “Dzirkstelīte”, biedrība “Ventas krasti”.

Kategorijas
Aktualitātes

Piedalies aptaujā!

Domājot par mūsu, Latvijas, senioriem kā aktīvu bibliotēku lietotāju grupu, šobrīd izstrādāju maģistra darbu “Publiskā bibliotēka – vieta, kur izglītoties un socializēties senioriem”. Pētījuma rezultātā paredzēts apkopot Latvijas bibliotēku pieredzes stāstus, senioru viedokli par pieejamajiem pakalpojumiem, kā arī ieteikumus darbā ar senioriem.

Cerot uz atsaucību,Endija Tarvāne

Lūgums piedalīties pētījuma aptaujā, ar mērķi noskaidrot Latvijas publisko bibliotēku pakalpojumu aktualitāti, senioru intereses un viedokli par tiem. Atbildes ir anonīmas un tiks izmantotas apkopotā veidā.

👉 Saite uz aptauju: https://www.visidati.lv/aptauja/1992857562/

Paldies!

Kategorijas
Aktivitātes Aktualitātes Pasākums

LEKCIJA:

“Pazuduši tulkojumā? Latvijas krievvalodīgie pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā.” 25.01.2023.

lektors Mārtiņš Kaprāns (komunikācijas zinātnes doktors,  Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks un Eiropas Politikas analīzes centra eksperts)

     25.janvārī Kuldīgas senioru skolas dalībnieki pulcējās Mākslas namā, lai noklausītos Eiropas politiskās analīzes centra eksperta Mārtiņa Kaprāna lekciju “Pazuduši tulkojumā”. M. Kaprāna pētījuma mērķis – noskaidrot, kāda ir Latvijas krievvalodīgās sabiedrības daļas attieksme pret Krievijas iebrukumu Ukrainā. Kuldīdzniekiem, kuri gandrīz vienmēr dzīvojuši izteikti latviskā vidē kurā arī nostāja pret šo globālo problēmu, izņemot dažus dīvainus indivīdus,  ir vienoti Ukrainas pusē, bija interesanti uzzināt, vai tiešām visi Latvijas krieviski runājošie iedzīvotāji dievina Krievijas asinskāro pseidoimperatoru.

Izrādās, ka mūsu valstī  krieviskā iedzīvotāju daļa ir vislielākā pasaulē attiecībā pret pamatnāciju. Lektors secināja, ka tā ir ļoti sadrumstalota gan attieksmē pret Latviju kā valsti, gan pret karu. Visvairāk kara atbalstītāju ir senioru grupā, jo viņi nesaprot latviešu valodu, tāpēc arī nejūtas valstij piederīgi. Tomēr kopsecinājums rādījās diezgan pozitīvs – ne vairāk kā piektā daļa šo ļaužu (~20%) varētu ticēt kremlinu taisnīgumam.

Kategorijas
Aktualitātes INFORMĀCIJA

EIROPAS DEMOKRĀTIJAS GALVASPILSĒTA

2023.gada Eiropas demokrātijas galvaspilsēta – Barselona

Eiropa ir labākais veids, kā veselīgā un plaukstošā demokrātijā pilsoņi var brīvi paust savus uzskatus, izvēlēties politiskos līderus, un viņiem ir teikšana par savu nākotni. Kuldīgas Senioru skolas vadītāja Ruta Orlova pievienojās Eiropas Demokrātijas galvaspilsētas žūrijai, lai atbalstītu šo misiju.

Kategorijas
Aktualitātes INFORMĀCIJA Pasākums

Seminārs Adatu fabrikā

Google rīki. Viedtālruņa iespējas un lietošana:   Ievads viedtālruņa lietošanā, lielākas ikonas, lielāki burti, radio, lukturītis, kontakti, modinātājs, laika prognoze, kalendārs, e-pasts telefonā, Play veikals u.c.)

Pasniedzēji – Toms Girvaitis, Artis Gustovskis

Ir nojaukta vakardienas siena,
Jauna diena,
Jauns rīts, jauns gads,
Jauna dzīve, vēl iespēja viena,
…………………….

Jaunās iespējas senioriem sniedz Kuldīgas Senioru skola sadarbībā ar Digitālo inovāciju centru .

19.01.23. plkst. 11.00 kupls zinātkāro  senioru  ieradās Adatu fabrikā uz semināru. Ievadam Artis Gustovskis iepazīstināja ar nākotnes iecerēm Kuldīgas Digitālā inovācijas centrā, parādot Dānijas moderno, plašo, ergonomisko Inovāciju centru un digitālos produktus – viņiem tagadnē, mums nākotnē.

1.tēma – VIEDTĀLRUNIS .

 Lieta, kas ir gandrīz katram , bet…cik daudz un kādas iespējas no piedāvātā mēs protam un izmantojam.  TAS IR LIELAIS JAUTĀJUMS!

Lietderīgam darbam turpmāk strādāsim divās grupās: ar priekšzināšanām un bez priekšzināšanām.

Jaunā gadā paldies RUTAI ORLOVAI , ARTIM GUSTOVSKIM  UN TOMAM GIRVAITIM  par iespēju uzzināt jauno tehnoloģiju straujo ienākšanu dzīvē  bez kurām drīz vairs neiztikt  un mācīties, apgūt , pielietot pareizi un vispusīgi  jau  esošās .