Kategorijas
Aktivitātes

Pieaugušo izglītības projekts “Ceļazīme ilggadībai’’

Projekts paredz senioru izglītošanu, lai veicinātu senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu. Ar vārdu “aktīvs” jāsaprot ne tikai fiziskās aktivitātes un darbspēju saglabāšana, bet arī nepārtraukta līdzdalība sociālajās, kultūras, ekonomiskajās un pilsoniskajās norisēs, kas sekmē senioru mentālās un garīgās veselības nostiprināšanu.

Projektā senioriem piedāvājam daudzas interesantas mācības un aktivitātes, kas var papildināt viņu dzīvi ar jaunām pieredzēm un zināšanām. Projekta ietvaros paredzēts īstenot izglītojošus, veselību veicinošus, izzinošus un slimību profilakses pasākumus, kas vērsti uz senioru izglītošanu par veselību, fizisko aktivitāšu nozīmi ikdienas dzīvē. Projekta galvenais
uzdevums – apmācīt seniorus, kā katrs pats var individuāli strādāt un nodarbotos ar fiziskām aktivitātēm ikdienā ilgtermiņā, piedaloties lekcijās, meistarklasēs.