Kategorijas
Aktualitātes

Labvēlīgāki nosacījumi mājokļa pabalsta saņemšanai

Pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti noteikti labvēlīgāki nosacījumi mājokļa pabalsta saņemšanai no 1. janvāra līdz 31. maijam

Kuldīgas novada Sociālais dienests aicina atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas, atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti un mājsaimniecības, kurās ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, kurām pēc 2021. gada 1. jūlija tika atteikts mājokļa pabalsts, jo mainījās valstī noteiktā mājokļa pabalsta aprēķināšanas kārtība un palīdzība vairs nesanāca, atkārtoti vērsties sociālajā dienestā, lai aprēķinātu mājokļa pabalstu.

Labvēlīgāki nosacījumi noteikti iepriekš minētajām iedzīvotāju grupām periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. maijam. Informējam, ka atsevišķos gadījumos mājsaimniecības mājokļa pabalsta saņemšanai joprojām neatbilst, taču prakse liecina, ka vairums personām ar ienākumiem līdz 300 eiro ir vērojami pozitīvi lēmumi.

Mājokļa pabalsta apmērs ir aprēķināms katrai mājsaimniecībai individuāli, ņemot vērā mājsaimniecības ienākumus, personu skaitu, valstī noteikto garantēto minimālo ienākumu, mājokļa izdevumus (nepārsniedzot normatīvos aktos noteiktās normas) un mājokļa kvadratūru.

Mājokļa pabalstu var saņemt mājsaimniecība, kura dzīvo savā īpašumā vai īrētā mājoklī un mājsaimniecībā dzīvojošās personas tur ir deklarējušas savu dzīvesvietu.

Lai varētu aprēķināt mājokļa pabalsta apmēru, iedzīvotājiem, dodoties pie sociālā darbinieka, līdzi jāņem un jāuzrāda dokumenti par ienākumiem (konta pārskati par iepriekšējiem trīs pilniem mēnešiem) un pēdējā mēneša ar mājokļa lietošanu saistītie maksājumu apliecinošie dokumenti – rēķini, kuros redzami ar mājokļa lietošanu saistītie rādījumi par patēriņu un maksājumi par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa), pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (apkuri un karsto ūdeni, elektroenerģiju, ūdeni, dabasgāzi, kanalizāciju vai asenizācijas nodrošināšanu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu), pakalpojumiem, kas saistīti ar telekomunikāciju un internetu, ūdensskaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju, kā arī citi maksājumu apliecinājumi, kas saistīti ar mājokļa izdevumiem.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un iedzīvotāju lielo pieprasījumu pēc pabalsta aprēķina, konsultācijas notiks tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Vairāk informācijas pa tālruni 63350600 un 63320213

Mājokļa pabalsts – Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” (kuldiga.lv)