Kategorijas
Aktivitātes

AKTIVITĀTES

Viesi no Ventspils

              18.jūlijā Kuldīgas Senioru skola uzņēma viesus – Ventspils skolotāju senioru apvienību. Ciemiņus uzņemt vienmēr prieks. Savas telpas kafijas pauzei laipni atvēlēja Klavins Piano, kur ventspilnieces uzzināja par jaunās kultūrvietas aktivitātēm Kuldīgas kultūras dzīvē, kafiju baudot, klausījās Kļaviņa kunga klavierspēli un, protams, iepazinās ar klavieru darbnīcu un instrumentu izgatavošanas procesu. Pēc tam sekoja jautrais izbrauciens ar Rumba Busu un gides Ingas Trumsiņas kolorītais stāstījums. Mākslas namā viešņas noskatījās un noklausījās Kuldīgas Senioru skolas vadītājas Rutas Orlovas prezentāciju par Senioru skolas aktivitātēm. Ceram, ka ventspilniecēm tā bija vērtīga un interesanta diena.

/E.Gīme/

Kategorijas
Aktivitātes

Seniorus dārza svētkos priecē rozes un Mocarts

Jūnija izskaņā, turpinot pasākumu ciklu ”Iepazīsim Kuldīgas ielas un cilvēkus”Kuldīgas novada senioru skolas dalībnieki satikās dārzā pie mūzikas skolotājas Stellas Pavlovičas, lai parunātu par “vēsturi, mūziku un rozēm.” Pasākumā īpašu noskaņu uzbūra ne tikai skaisti iekoptais dārzs un rožu smarža, bet arī klasiskās mūzikas skaņdarbi, kas priecēja sirdis un sniedza īpašu baudījumu. Krāšņās rožu šķirnes, kas košu uzplaukušas dārzā – Elīzei, Amadeus, Šopēns, Džezs – kļuva par iedvesmu visam pasākumam, mudinot mūziķus atskaņot skaņdarbus, kas tieša vai pastarpinātā veidā saistīti ar ziedu nosaukumiem.

Mocarta mūziku atskaņoja vijolniece Alise Jaunbrūna, bet eifonists Rolands Stucers ieveda džeza skaņās. Skanot mūzikai Silvas Zālītes kapelas “Kā ir tā ir” izpildījumā, senioriem bija iespēja nesteidzīgi apskatīti dārzu un priecāties par atkal satikšanās prieku.
“Vēl mājup ejot atcerējāmies vārdus, kurus rakstījis izcilais 16.gs. franču dzejnieks Pjērs Ronsārs: ”Mūs izglābj roze. Ne vairāk, ne  mazāk…” par sirsnīgo pasākumu saka Kuldīgas Senioru skolas vadītāja Ruta Orlova.

Kategorijas
Aktualitātes

“Pats savam SAIMES GALDAM” Dobeles ķiršu dārzā

Programmas “Pats savam SAIMES GALDAM” informatīvi izglītojošs pasākums Dobelē

12. jūlijā, Latvijas Dārzkopības institūtā, Dobelē, notika programmas “Pats savam saimes galdam” dalībnieku lielākā sapulcēšanās kopš programmas dibināšanas 2017. gadā. Tajā organizāciju pārstāvji dalījās ar atziņām par šī gada izaicinājumiem un sasniegumiem, zinātnieku un selekcionāru vadībā smēlās zināšanās par dārzeņkopību un augļu koku audzēšanu.              Šogad Borisa un Ināras Teterevu fonda programmā “Pats savam SAIMES GALDAM” iesaistījās 30 Latvijas bezpeļņas organizācijas, aptverot 903 mājsaimniecības un tajās – teju 3`450 personas. Tiek īstenoti 9 projekti Kurzemē, 9 – Vidzemē, 5 – Zemgalē, 6 – Latgalē un 1 – Fonda “Ziedot.lv” projekts aptver visu Latviju. Kuldīgas novadā programmā iesaistījušās un saņēmušas fonda atbalstu 5 biedrības –  biedrība “Kuldīgas Senioru skola”, Kuldīgas pensionāru apvienība “Rumbiņa”, Kuldīgas invalīdu biedrība, ģimeņu biedrība “Dzirkstelīte”, biedrība “Ventas krasti”.

Kategorijas
Aktivitātes

KULDĪGAS SENIORI DOBELES CERIŅU DĀRZĀ

Kategorijas
PROJEKTI

REALIZĒTS PROJEKTS “UZDROŠINIES, IESAISTIES”

Sekmīgi realizēts AIF finansiāli atbalstīts kapacitātes projekts ”Uzdrošinies, iesaisties”

2021. gada jūnijā biedrība “Kuldīgas Senioru skola” ieguva Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējumu savas organizācijas kapacitātes stiprināšanai. Mērķis bija stiprināt organizācijas ilgtspēju un kapacitāti, dažādojot finanšu avotus , uzlabojot biedrības vadības kompetences, izveidojot mūsdienīgu mājas lapu www.kuldigassenioruskola.lv saziņas un informācijas nodrošināšanai un apritei.

1. Biedrībai 2021. gadā apritēja 2 gadi . Secinājām, ka biedrības turpmākajai attīstībai, kapacitātes veicināšanai nepieciešams nodrošināt, dažādot  stabilus ienākumu avotus, mazinot atkarību no projektu finansējuma. Nepieciešama jaunu prasmju un zināšanu apguve biedrības biedriem, aktīvistiem un brīvprātīgajiem darbā ar senioriem. Nepieciešama papildus informācijas kanālu ieviešana un aprites nodrošināšana. Šīs darbības veicina biedrības ilgtspēju un lietderību.                                                                                                                                Piedaloties mācībās ( 33 seniori) senioru secinājumi – iemesli, kāpēc man bija vērts piedalīties mācībās :

 • Finanšu pārvaldība- uzzināju kā  veiksmīgi plānot    biedrības finanses, iegūt līdzekļus projektiem un darbībai, veikt budžeta plānošanu.
 • Ieguvu prasmes resursu optimizēšanai un labākai to izmantošana, pratīšu  identificēt resursu vajadzības, veikt izvērtējumu, kā efektīvāk izmantot resursus.
 • Ieguvu zināšanas, kas ietver sadarbību un komunikāciju ar citiem biedrības locekļiem un interesentiem. Apguvu prasmes veiksmīgai komunikācijai,  kas veicinās labu sadarbību un attiecības iekšēji un ārēji. Ceru, ka spēšu  īstenot savus mērķus un veikt darbības efektīvi.
 • Kas ir un kā veikt administratīvās funkcijas, piemēram, dokumentu sagatavošanu, datu apstrādi, sarakstes uzturēšanu un iekšējās sistēmas organizēšanu (administratīvā kapacitāte)
 •  Kā veidot efektīvas komunikācijas kanālus un attiecības ar tās locekļiem, partneriem, interesentiem un sabiedrību kopumā (komunikācijas un sadarbības kapacitāte). Veidi kā nodot  informāciju, dalīties idejās, veidot sadarbības tīklus.
 •  Domāju, ka spēšu  plānot, organizēt un vadīt savas darbības efektīvi ,veidot darba grupas, sadalīt atbildības, veikt novērtējumus.
 • Kā atrast  kompetentus un motivētus cilvēkus darbības veikšanai, veidot motivācijas un atbalsta sistēmas, kā arī veicināt sadarbību un komandas darbu.
 • Prast  izmantot tehnoloģiju un informācijas sistēmas, kas atbilst  darbības vajadzībām. Tas ietver datu pārvaldību, informācijas apmaiņu, tiešsaistes komunikācijas rīkus utt. Esam ieguvuši LAD finansējumu projektam “Senioru digitālā mobilitāte”. Uzsāktas mācības.
 • Domāju, ka  spēšu komunicēt ar savu mērķauditoriju, veidot labas attiecības un veicināt savas darbības redzamību un ietekmi sabiedrībā.
 • Pratīšu veidot sabiedrisko attiecību materiālus, piemēram, preses relīzes,  informatīvus materiālus . Šie materiāli palīdzēs nodrošināt labu informācijas plūsmu un izplatīšanu. Jaunu biedru iesaistīšanā organizācijā.
 • Attiecības ar medijiem. Veiksmīgu preses relīžu izstrāde un izplatīšana, regulāru kontaktu uzturēšanu ar laikrakstu “Kurzemnieks”, informatīvo laikrakstu “Kuldīgas vēstis”.

Mācības bija nepieciešamas komandas kompetences paaugstināšanai. Lai veiksmīgi organizētu darbu – dažāda veida aktivitātes, apmierinātu dažādu interešu grupu vajadzības. Biedrība pratusi sekmīgi piesaistīt ziedotāju līdzekļus aktivitāšu veikšanai. Beidzot aktīvās darba gaitas biedrībā iesaistās  jauni biedri.

2. Lai aktuāla informācija sasniegtu ikvienu pensionēto sabiedrības locekli,  lai seniori saņemtu regulāru informāciju, iepazītu senioru skolas darbības un virzienus, izveidota mūsdienīga biedrības mājas lapa  www.kuldigassenioruskola.lv un  Facebook konts.

Biedrības mājas lapas ieguvumi un priekšrocības. Šeit ir daži no tiem ko atzīst seniori:

 • Iegūstu detalizētu informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem un aktivitātēm: Tā  ietver veselības aprūpi, izglītības programmas, sporta pasākumus utt. Šī  informācija palīdz man uzzināt par iespējām, kas ir pieejamas manām interesēm un vajadzībām.
 • Regulāri lasu notikumu kalendāru, kas sniedz informāciju par plānotajiem pasākumiem un aktivitātēm –  lekcijām, semināriem, izbraukumiem, koncertiem, mācībām un citām sociālām un kultūras aktivitātēm, kuros ir iespēja piedalīties. Kalendārs palīdz man plānot savu laiku un piedalīties interesantos pasākumos.
 • Gribētu, lai būtu mājas lapā resursi un   noderīga informācija  par veselību, labklājību un citiem man svarīgiem jautājumiem. Tas var ietvert padomus par veselīgu dzīvesveidu, uzturu, medikamentu lietošanu, fiziskām aktivitātēm un citiem veselības aprūpes aspektiem. Tas varētu man palīdzēt  uzlabot un uzturēt labu veselību un labklājību.
 • Biedrības mājas lapa  piedāvā  saziņas kanālus,  e-pasta adresi, telefona numuru , kas ļauj man viegli sazināties ar biedrību un uzdot jautājumus vai iegūt papildinformāciju. Tas veicina atvērtu un efektīvu komunikāciju starp  senioriem.
 •  Facebook ļauj man ātri sazināties, draugiem un radiniekiem, kas man ir svarīgs sociālās saziņas aspekts. Dalos  ar dzīves notikumiem, bildēm, video un ziņām un uzzinu par citiem svarīgiem notikumiem.
 • Facebook nodrošina man  iespēju iegūt jaunas idejas, iedvesmu un sajusties saistītam ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem.
 • Tas nodrošina man iespēju iegūt jaunus draugus, un dalīties ar kopīgām interesēm.
 • Facebook piedāvā man daudz ziņu portālu, žurnālu un organizāciju lapu, kas sniedz aktuālas ziņas un informāciju par dažādiem tematiem. Varu izvēlēties un sekot sev interesējošajiem avotiem, būt  informētam par pasaules notikumiem, veselību, kultūru, sportu un citām jomām.

Palielināta informācijas aprites kapacitāte. Regulāri  mājas lapā tiek ievietota publikācija  par aktuālām tēmām. Mājas lapu regulāri sāk apmeklēt arvien vairāk seniori un ne tikai, bet arī citi iedzīvotāji, kuru intereses saistītas ar senioru dzīvi. Biedrībā palielinās aktīvo dalībnieku skaits.  

Viena no vienkāršākajām iespējām, kā biedrībai vairot savu atpazīstamību, reklamēt savu darbību un paplašināt dalībnieku loku, ir sociālie mediji. Sociālie tīkli mūsdienās kļuvuši par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu lielākajai daļai sociāli un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju. Tie ļauj ikdienā veidot veiksmīgu biedrības tēlu un ciešākas attiecības ar esošajiem un potenciālajiem dalībniekiem, stāstot tiem par saviem pakalpojumiem. Sociālie tīkli sniedz virkni priekšrocību: ātras, jaunas informācijas aprite, uzturēt tūlītēju atgriezenisko saiti, operatīvi nodot aktuālas ziņas, nekavējoties risināt problēmas. Izmantojot soc. vietnes, tiek izstrādāti pamanāmi vizuāli materiāli, kas uzrunā ieinteresētu mērķauditoriju. Saziņa soc. tīklos ļauj mazināt sociālo atstumtību senioru vidū, notiek socializācija , uzlabo dzīves kvalitāti pēc iespējas plašākam vecākā gada gājuma cilvēku lokam ( arī tiem, kuri dažādu slimību dēļ nespēj iziet no mājām).

Priekšrocība ātras , jaunas informācijas saņemšanai. Palielinās mērķauditorija ( senioru skaits), kuri saņem informāciju par biedrības darbību. Iesaistās jauni biedri senioru skolas darbībā, mainās viņu attieksme pret savu dzīves veidu, veselību. Arvien vairāk senioru dod priekšroku mobilajām viedierīcēm. Vairāku mēnešu garumā senioriem ir iespēja mācīties, apgūt – “Viedtālruņu iespējas un lietošana”

Vismaz par 10 procentpunktiem ir palielinājies ar projektiem nesaistītu ieņēmumu      ( ziedotāji) īpatsvars.

Prieks par uzlabojumiem biedrības darbībā. Ar savu pieredzi dalāmies ar kolēģiem citos novados un pilsētās.                                                                                                                       

Ruta Orlova

Kuldīgas Senioru skola

Pievienotajos attēlos redzama mājas lapas apmeklējumu statistika.

Kategorijas
Aktivitātes

Talkojam!

22. aprīlī 36 Kuldīgas Senioru skolas dalībnieki atjaunoja, sagatavoja paaugstinātās klūgu pinumu dobes garšaugu un ārstniecības augu dārzā, kurā saimniekojam jau trešo gadu. Sakopām teritoriju ap Māras dīķi un Leona Paegles ielas parku. Gadījās arī interesanti atradumi- bērnu ratiņi, mašīnas riepas, kurus labprāt atdotu īpašniekiem!

Kategorijas
Aktualitātes

Piedalies aptaujā!

Domājot par mūsu, Latvijas, senioriem kā aktīvu bibliotēku lietotāju grupu, šobrīd izstrādāju maģistra darbu “Publiskā bibliotēka – vieta, kur izglītoties un socializēties senioriem”. Pētījuma rezultātā paredzēts apkopot Latvijas bibliotēku pieredzes stāstus, senioru viedokli par pieejamajiem pakalpojumiem, kā arī ieteikumus darbā ar senioriem.

Cerot uz atsaucību,Endija Tarvāne

Lūgums piedalīties pētījuma aptaujā, ar mērķi noskaidrot Latvijas publisko bibliotēku pakalpojumu aktualitāti, senioru intereses un viedokli par tiem. Atbildes ir anonīmas un tiks izmantotas apkopotā veidā.

👉 Saite uz aptauju: https://www.visidati.lv/aptauja/1992857562/

Paldies!

Kategorijas
PROJEKTS

PASĀKUMS BIZNESA ANATOMIJA

KULDĪGAS BIZNESA INKUBĀTORS- VESELĪBA UN LABBŪTĪBA 09.03.2023.

9.martā Kuldīgas Senioru skola piedalījās sarunu un diskusiju pasākumā “Biznesa anatomija”. Pasākuma tēma – rūpes par citu cilvēku labbūtību. Par savu uzņēmējdarbību stāstīja Inga Pāvula, kura rīko nometnes, mācot dalībniekiem atbrīvoties no ikdienas un ļauties būt sev pašam.

Inese Upe izstrādājusi apzinātu kustību un auguma terapijas metodiku, ar kuru var iepazīties gan klātienes nodarbībās, gan somatika.lv.

Mārīte Rozevska darbojas meditācijas telpā MaRa. Savukārt Elīna Gaile klātesošos iepazīstināja ar savu ceļu no pedagoģijas līdz skaistumkopšanas salonam “Viktorija.”

Diskusiju interesanti vadīja vecākais projektu vadītājs Rimants Safonovs. Visas uzņēmējas pauda domu, ka gandarījumu sniedz apziņa, ka palīdzējušas klientiem justies labāk, dzīvespriecīgāk un novērtēt sevi. Savukārt daudzik lausītāji nonāca pie secinājuma – kāpēc gan beidzot neieskatīties sevī, kaut arī liekas – viss taču ar mani ir kārtībā.

/Edīte Gīme./

Kategorijas
PROJEKTS

NODARBĪBA

02.03.2023.Mākslas namā “Kā manas rokas var man palīdzēt ? “ . Nodarbību vadīja dr. Ilze Ābele

Ziema aiziet un ziema atgriežas ar sniegu un kupenām  . Līst lietus , pārvēršot putrā sniegu  un noklājot uz ietvēm ledus paklājus .

Mēs sargādami sevi  izejam ārā tikai pašas lielākās nepieciešamības gadījumos.

Sēžam pie telefoniem, datoriem, televizoriem, bet locītavas ierūsē, kļūst stīvas un sāk īdēt, vaidēt,  sāpēt.

 Ko darīt ?  Katra sīkuma dēļ pie ārsta neskriesi…  un ārsts ir tikai ugunsdzēsējs, kas nodzēš uguni. Kur atrast padomus, zināšanas, kādus žurnālus vai grāmatas lasīt. Tur viss ir tik plaši un nesaprotami un garlaicīgi…

Ir lieliski būt Senioru skolas dalībniekam, kur par mums domā un piedāvā dažādas iespējas iegūt zināšanas dažādos veidos un dažādās formās.

Un tā  2.03. 12.00 Mākslas nama 3 stāvā noklausījāmies  homeopātes, daksteres Ilzes Ābeles lekciju, praktisku nodarbību „KĀ MANAS ROKAS VAR MAN PALĪDZĒT  „

Ar  stāstu un praktiski tiek aptverts viss ķermenis ar kaitēm un vainām. Katram ir iespēja atrast savas ķermeņa daļas vajadzīgo punktu, kas liek justies slikti, sāp, apgrūtina  un to masējot, glaudot, uzspiežot palīdzēt atbrīvoties un risināt  bez zālēm.

 ZINĀŠANAS IEGŪTAS !

UZ PRIEKŠU DZĪVĒ !!!  pielietojot iegūtās zināšanas un palīdzot sev .

Dzīvot tā, lai dvēsele dzied!

 Ej caur dzīvi ar smaidu,

Dzīve tad viegla ir.

Arī citiem ar tevi

Gaiši un priecīgi ir!

( Regīna Reire )

Kategorijas
Pasākums

PASĀKUMS Adatu fabrikā “Viedtālruņa lietošana un iespējas”

Apgūstam viedtālruņu izmantošanas iespējas. Lektori: Artis Gustovskis, Toms Girvaitis – Kuldīgas Digitālo inovāciju centrs

Vairāk kā 30 Kuldīgas Senioru skolas dalībnieki papildina prasmes darbībās ar savu viedtālruni. Kā veidot kalendāru, kopēt datus, lietot Googl iespējas, WhatsApp grupas un fotogrāfēšana, attēlu apstrādes iespējas telefonā. Darbojamies divās grupās – ar priekšszināšanām un ne tik labām. svarīgi, ka seniori iegūst atbildes uz individuāliem jautājumiem un uzlabo savas zināšanas par viedtālruņu lietošanas daudzveidīgām iespējām.

Mācāmies veidot fotogrāfijas kompozīciju

Rakurss no augšas